Enable your employees to be the first line of defence with Mental Health First Aid™Learn more ->

Điều khoản & Điều kiện (Chương trình hợp tác giữa Intellect & Ngân hàng TNHH United Overseas Bank (UOB) Việt Nam)

Với việc sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ mọi pháp luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web. THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI THÍCH THEO LUẬT PHÁP SINGAPORE BẤT KỂ XUNG ĐỘT CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP LIÊN QUAN. MỌI HÀNH ĐỘNG HOẶC HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TẠI SINGAPORE.

 1. Trang web này (“Trang web”) thuộc quyền sở hữu của và được vận hành bởi INTELLECT COMPANY PTE. (gọi tắt là “Intellect”). Trang web này và nội dung của nó chỉ có thể được truy cập bởi các bên tham gia (“Tổ chức tham gia”) để đăng ký chương trình do Intellect và Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB”) phối hợp tổ chức. Không được sử dụng các tài liệu từ Intellect hoặc Trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc bán lại nào. Ngoài ra, không được sao chép, tái tạo, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền phát hoặc phân phối các tài liệu này dưới mọi hình thức. Việc sửa đổi hoặc sử dụng các tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị coi là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác của Intellect.
 2. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại (gọi chung là “Nhãn hiệu”) đều thuộc quyền sở hữu của Intellect, UOB hoặc các bên sở hữu tương ứng khác đã cấp quyền và giấy phép sử dụng các Nhãn hiệu đó cho Intellect. Mọi hoạt động sử dụng nội dung hoặc mô tả; mọi hoạt động sử dụng phái sinh Trang web này cùng nội dung của nó; và mọi hoạt động sử dụng công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự đều bị nghiêm cấm. Người dùng không được tổng hợp lại thành tài liệu bất kỳ phần nào trong Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào mà Trang web chứa đựng trong mọi trường hợp.
 3. Mặc dù Intellect luôn nỗ lực một cách hợp lý để đăng tải những nội dung chính xác và mới nhất lên Trang web, Intellect không cam kết hoặc bảo đảm tính chính xác của Trang web. Intellect không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc phát ngôn nào trong nội dung của Trang web này.
 4. Intellect không có quyền kiểm soát và không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái bản) hoặc sử dụng sai thông tin được công khai thông qua Trang web này của bất kỳ bên thứ ba nào dù là tự nguyện hay vô ý. Việc bạn lựa chọn cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của mình đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tự gánh chịu rủi ro, vì vậy hãy cẩn thận với những thông tin mình cung cấp. 
 5. Quan hệ hợp tác này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký. Tất cả các dịch vụ do Intellect cung cấp cho chương trình này (“Dịch vụ”) đều không thể chuyển nhượng và không thể quy đổi sang tiền mặt, tín dụng, hay bất kỳ vật phẩm, dịch vụ nào khác.
 6. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn tham gia vào chương trình hoàn toàn tuân theo ý muốn của chính bạn và Intellect không khuyến khích hay tài trợ cho bất kỳ quyết định nào như vậy. Bạn công nhận và đồng ý rằng mọi hoạt động mà bạn tham gia trong chương trình đều hoàn toàn tự nguyện và được tiến hành theo lựa chọn của riêng bạn. Theo đó, bạn chịu mọi rủi ro liên quan tới mọi hoạt động, bao gồm rủi ro thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản cho chính bạn hoặc người khác. VỚI VIỆC CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN MIỄN TRỪ, MIỄN TỐ VÀ LOẠI TRỪ INTELLECT CÙNG CÁC BÊN THỪA KẾ, ĐẢM NHIỆM, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHI NHÁNH (“CÁC BÊN MIỄN TRỪ”) KHỎI MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ, ĐÒI HỎI, ĐỀN BÙ, YÊU CẦU, KIỆN CÁO HOẶC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG THUỘC BẤT KỲ LOẠI HAY ĐẶC TÍNH NÀO, DÙ MỘT PHẦN HAY TOÀN BỘ, DÙ ĐƯỢC LỰA CHỌN HAY KHÔNG, MÀ BẠN CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỐNG LẠI CÁC BÊN MIỄN TRỪ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP LIÊN QUAN TỚI, LÀ KẾT QUẢ CỦA, ĐƯỢC DỰA TRÊN, HOẶC PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HOẶC BẰNG MỌI PHƯƠNG PHÁP CÓ LIÊN HỆ TỚI TRANG WEB NÀY DÙ TRÊN MẠNG HAY NGOÀI ĐỜI.
 7. Trang web này có thể chứa đường dẫn tới những trang web khác thuộc quyền sở hữu của và được vận hành bởi Nhà cung cấp bên thứ ba và các bên thứ ba khác (“Trang web ngoài”) trên mạng Internet. Bạn đồng ý rằng Intellect không chịu trách nhiệm cho tình trạng hoạt động của, hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua, bất kỳ Trang web ngoài nào. Đối với Trang web ngoài, bạn nên liên hệ với quản trị viên trang web hoặc chủ sở hữu trang web đó nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các đường dẫn hoặc nội dung trên Trang web ngoài đó.
 8. Với việc đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, bạn cấp cho Intellect và các bên liên quan của Intellect quyền và giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể cấp phép lại để thực hiện, sử dụng, bán, cấp phép lại, tái bản, phân phối, biểu diễn, hiển thị, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh từ và khai thác theo cách khác tất cả những nội dung và tài liệu đó như thể Intellect hoặc các bên liên quan là chủ sở hữu của chúng. Ngoài ra, bạn cũng cấp cho Intellect, các bên liên quan, và các bên giữ hợp đồng thứ cấp quyền sử dụng tên của bạn và/hoặc tên người dùng có liên hệ với nội dung. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng tất cả các nội dung và tài liệu bạn cung cấp là sản phẩm chính chủ và không dựa trên hoặc có nguồn gốc từ các thông tin hoặc hạng mục độc quyền của một bên thứ ba. Bạn bảo vệ và miễn trừ cho Intellect và các bên liên quan khỏi bất kỳ khiếu nại nào do nội dung hoặc tài liệu bạn đã cung cấp theo đây.
 9. Trang web này có thể bao gồm các phạm vi áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung. Đối với mục đích sử dụng các phạm vi này, trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản và điều kiện của những phạm vi khác và Điều khoản và điều kiện này, thì điều khoản và điều kiện thuộc các phạm vi khác sẽ được ưu tiên. Intellect có thể sửa đổi Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn chịu sự ràng buộc của tất cả các bản sửa đổi này, và do đó bạn nên thường xuyên truy cập vào trang này để xem lại Điều khoản và điều kiện ràng buộc.
 10. Việc sử dung Trang web của bạn phải tuân theo những điều sau:
  1. Không gửi thư rác hoặc bất kỳ thư điện tử trái phép nào khác
  2. Không quấy rối, đe dọa hoặc gây ra sự lo âu, sự khó chịu hoặc sự chú ý không đáng có tới cá nhân hoặc tổ chức.
  3. Không lưu trữ hoặc truyền bá hình ảnh khiêu dâm hoặc nội dung công kích.
  4. Không lưu trữ hoặc truyền bá bất kỳ nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm hoặc thù địch, hay nội dung mang tính phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc bị phản đối theo cách khác, hoặc xâm phạm vào quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.
  5. Không mạo danh bất kỳ người nào khác hay dùng tên giả hoặc tên khi chưa được cấp phép hoặc cấp quyền sử dụng.
  6. Không vi phạm (có chủ đích hoặc không chủ đích) bất kỳ luật hiện hành của địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp lý.
 1. Những Hoạt động bị cấm. Bạn không được dùng dịch vụ của Intellect cho các hoạt động:
  1. vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào
  2. liên quan đến việc quảng bá nội dung thương mại (bao gồm đường dẫn trang web) như là mục đích chính của Trang web này, nội dung được tạo bởi một chương trình tự động, nội dung lặp lại không đáng có, nội dung vô nghĩa, hoặc bất kỳ thứ gì có tính chất lôi kéo đám đông.
  3. liên quan đến việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ lừa đảo hoặc được các cơ quan chính phủ xác định là có khả năng lừa đảo, gian lận cao.
 2. Chúng tôi có thể hủy quyền truy cập Trang web hoặc Dịch vụ của bạn với lý do bất kỳ. Nếu tài khoản của bạn bị tạm khóa, tuyệt đối không tạo tài khoản thay thế để thực hiện những hành vi tương tự.
 3. CÁC DỊCH VỤ và TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NGUYÊN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CAM KẾT DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO. INTELLECT KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY. TRONG PHẠM VI CAO NHẤT CÓ THỂ THEO LUẬT HIỆN HÀNH, INTELLECT TỪ CHỐI MỌI CAM KẾT DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, NHỮNG CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC VI PHẠM CÁC QUYỀN KHÁC.
 4. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ SƠ SUẤT, INTELLECT HOẶC CÁC BÊN NHƯỢNG QUYỀN THỨ BA CỦA INTELLECT KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐĂC BIỆT, DO SỰ CỐ HOẶC LÀ HẬU QUẢ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC THẤT THOÁT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY, CHO DÙ INTELLECT HOẶC ĐẠI DIỆN DO INTELLECT ỦY QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. NẾU VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỪ TRANG WEB NÀY DẪN ĐẾN NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ, SỬA CHỮA HAY HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU THÌ BẠN SẼ CHỊU CHI PHÍ TƯƠNG ỨNG. MỘT VÀI NƠI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI DO SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ THẾ ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
 5. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT HAY ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ CỦA DỊCH VỤ HOẶC MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN MIỄN TRỪ CHÚNG TÔI KHỎI CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠO RA CHO BẠN LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY HAY TỪ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, BỞI CÁC LÝ DO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC CHÚNG TÔI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC DỊCH VỤ, SỰ SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ SAI LẦM NÀO KHÁC. TRONG PHẠM VI GIỚI HẠN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM THEO LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI CHỈ CHỊU NGHĨA VỤ PHÁP LÝ VỚI BẠN Ở MỨC THIỆT HẠI TỐI THIỂU MÀ LUẬT PHÁP GIỚI HẠN CHO NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI, NẾU MỨC TỐI THIỂU ĐÓ TỒN TẠI.
 6. VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TỚI BẠN CÒN TÙY THUỘC VÀO THỎA THUẬN CỦA BẠN THEO ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG THỎA THUẬN NÀY.
 7. Bất kỳ thông tin và tài liệu nào mà Bạn tiết lộ thông qua mẫu đăng ký (và các phương tiện khác) cho Quan hệ hợp tác sẽ được chia sẻ với UOB vì mục đích quản trị và tiếp thị quảng cáo trong khuôn khổ chương trình giữa UOB và Intellect. Qua việc đăng ký Quan hệ hợp tác, Intellect được quyền liên lạc với bạn và Tổ chức tham gia mà bạn đại diện để cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết liên quan tới sự Quan hệ hợp tác. Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp từ thời điểm đăng ký sẽ được lưu lại trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc mối quan hệ hợp tác, sau đó tất cả các dữ liệu và thông tin thu thập được từ bạn và tổ chức của bạn cho Quan hệ hợp tác sẽ bị hủy bỏ.
 8. Các Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo luật pháp Singapore. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh ngoài hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm các kết luận, giải thích, vi phạm, sự chấm dứt hoặc sự mất hiệu lực của các Điều khoản đó mà chúng tôi không thể giải quyết được trong thời gian hợp lý sau khi nhận được thông báo từ phía bạn, sẽ được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Siingapore giải quyết theo đúng Luật. Điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật nội dung của Singapore. Số lượng trọng tài viên là một (1). Địa điểm phân xử là Singapore. Ngôn ngữ sử dụng trong suốt quá trình phân xử là tiếng Anh. Phán quyết của Tòa án trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên