Enable your employees to be the first line of defence with Mental Health First Aid™Learn more ->

Child’s view of T&C

 1. Ie-encrypt ang iyong personal na impormasyon at ilalagay sa server ng Intellect.
 2. Ipapaalam sa magulang mo:
  1. Kapag nagrehistro ka ng isang account
  2. Kung aling Mga Landas ng Pagkatuto, Mga Sesyon ng Pag-rescue, at Mga Journal ang sinubukan mo.
  3. Kapag naganap ang mga sesyon mo.
 3. Hindi makikita ng magulang mo:
  1. Kung ano ang isinulat mo sa iyong Mga Landas ng Pagkatuto, Mga Sesyon ng Pag-rescue, at Mga Journal.
  2. Ang eksaktong detalye ng mga tinalakay mo at ng iyong Provider.
 4. Kinakailangan na samahan ka ng iyong magulang sa una mong sesyon kasama ng iyong provider. Kung hindi kasama ang magulang mo sa iyong unang sesyon, tatapusin kaagad ng provider ang sesyon at walang bisa na ang session credit.
 5. Kung hindi maka-attend ang magulang mo sa unang sesyon, mangyaring kanselahin o ire-schedule ang sesyon mula sa iyong account.
 6. Maaaring hilingin din ng Provider mo sa iyong magulang na samahan ka sa mga sesyon para sa follow-up.
 7. Pagkatapos ng bawat sesyon, mag-e-email ang provider sa iyong mga magulang ng sumaryo ng mga tinalakay. Maaari mong kausapin ang iyong provider tungkol sa mga impormasyon na komportable kang ibahagi. Gayunman, anumang maglalagay ng iyong kaligtasan at kapakanan sa panganib ay ibabahagi sa iyong mga magulang.
 8. Mag-email sa support@intellect.co para kanselahin ang sesyon o magtanong.”